Đoàn Gioan Phaolo II

Tiểu Sử Đoàn: Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Gioan Phaolô II thuộc Cộng Đoàn Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Giáo Phận Metuchen, New Jersey, thuộc Liên Đoàn Thánh Phaolô Hạnh Hoa Kỳ, được chính thức thành lập vào ngày 28 tháng 10 năm 2018. Trong ngày thành lập, Đoàn rất hân hạnh và vinh dự có sự hiện diện của cha Francis Xavier Nguyễn Bình SVD, Tổng Tuyên Úy Trung Ương TNTT, cha Giuse Ngô Đình Thông CSsR, Phó Tổng Tuyên Úy Trung Ương TNTT, cha Giuse Phạm Ngọc Tuấn OMI, Tuyên Úy Miền Đông Bắc, cha Phêrô Trần Việt Hùng, Chánh Xứ và Tuyên Úy, anh Đaminh Hoàng Công Thái Dương, Đoàn Trưởng Trung Ương, cùng Thầy Phó Tế Richard Kenton, quý Thầy, quý Sơ cùng quý Anh Chị TNTT trong miền Đông Bắc.

Đoàn chọn tên Gioan Phaolô II với mong muốn là các em sống noi gương theo thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Đó là sống theo tinh thần phục vụ, đơn sơ, và thánh thiện.

Mục đích tối cao của Đoàn là giúp các em sống Lời Chúa và kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, theo 4 khẩu hiệu của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể – Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và làm Tông Đồ.

Cầu Nguyện: Dạy các em có thói quen tốt và ưa thích cầu nguyện, đọc kinh, làm bó hoa thiêng.

Rước Lễ: Giúp các em kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể qua việc dự lễ mỗi Chúa Nhật và những ngày lễ buộc. Khuyến khích các em tham dự Thánh Lễ và Chầu Thánh Thể mỗi thứ Sáu đầu tháng.

Hy Sinh: Dạy các em biết sống theo gương của Anh Cả Giêsu là hy sinh phục vụ trong vui tươi, không phàn nàn, không ngại khó khăn.

Làm Tông Đồ: Hướng dẫn các em góp phần xây dựng Giáo Hội và xã hội để các em trở thành chứng nhân loan báo Tin Mừng và là công dân tốt trong Xã Hội.

Hiện nay Đoàn đang sinh hoạt dưới sự hướng dẫn của Cha Tuyên Úy Phêrô Trần Việt Hùng và Trợ Úy Sơ Maria-Goretti Nguyễn Minh Duyên, SCC. Đoàn Thánh Gioan Phaolô II hiện có 49 đoàn sinh, gồm 23 Ấu Nhi, 19 Thiếu Nhi, 7 Nghĩa Sĩ và 7 Huynh Trưởng.

Đoàn sinh hoạt vào mỗi Chúa Nhật từ 11:00 giờ sáng tới 12:45 chiều tại Nhà Thờ Our Lady of Czestochowa, 120 Kosciusko Ave. South Plainfield, NJ 07080. Đoàn tham dự Chầu Thánh Thế chung với Cộng Đoàn mỗi thứ sáu đầu tháng.

Ngày Giờ Sinh Hoạt: Sunday 11:30AM – 12:45PM
Địa Điểm: Our Lady of Czestochowa – 857 Hamilton Blvd. South Plainfield, NJ

Tuyên Úy Đoàn
Tân Trợ Uý
Đoàn Trưởng
Phó Quản Trị
Phó Nghiên Huấn
Thư Ký
Thủ Quỹ
L.M. Phêrô Trần Việt Hùng
Maria Goretti Nguyễn Minh Duyên
Maria Nguyễn Thị Thanh Thảo
Gioan Baotixita Nguyễn Nam
Têrêsa Trần Ngọc Họa My
Maria Trần Mai Nadia
Ana Nguyễn Vũ Yến Nhi
petertran000@gmail.com
duien9@gmail.com
thaon88@gmail.com
namchuongdai@yahoo.com
my.h.n.tran@gmail.com
dawnlite.tran3@gmail.com
nhinguyen6877@gmail.com

Hình Ảnh Sinh Hoạt: