Đoàn Giuse

Tiểu Sử Đoàn: Vì một lý tưởng của Cố Phó Chủ Tịch Nội Vụ Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Hai Thánh Phêrô & Phaolô, vì một ước nguyện cuối cùng của 1 người Cha, ngày 28 tháng 11 năm 2008, hạt giống TNTT đã được gieo sâu vào 1 hòn đảo nhỏ Long Island, NY. Hai tháng sau, hạt giống đã nảy mầm và Đoàn TN Giuse đã dương cao cờ Thành Lập. Lúc đó, Đoàn có 3 “Huynh Trưởng” và 24 Đoàn Sinh. Vì là thời gian đầu, các anh em “Huynh Trưởng” không ai có kinh nghiệm, họa may là 1 vài năm sinh hoạt trong TNTT của mười mấy năm về trước và 1 lòng nhiệt huyết quyết tâm xây dựng 1 Đoàn TN tại cộng đoàn.

Ngày 28 Tháng 11 Năm 2008 – tiến hành thu nhận đoàn sinh

Ngày 25 Tháng 1 Năm 2009 – “Tuyên Hứa & Ra Mắt” Đoàn TN Giuse.

Giữa Tháng 6 Năm 2009 – Nhận được email “thăm sức khỏe” của Tr. Phạm Xuân Độ. Đoàn TN Giuse bị BCH MĐB phát hiện (Đoàn đã chốn BCH MĐB mà còn thành lập website, không bị phát hiện mới là lạ). Không phải chỉ có Đoàn Đức Mẹ Mân Côi mới “LIỀU”. Đoàn Giuse cũng “LIỀU” không kém.

Sau khi nhận được email “thăm sức khỏe” của Tr. PXĐ, Đoàn Giuse bắt đầu hành trình “Trốn MĐB”

Sau 2 tháng trời “Trốn MĐB”, bàn tay quyền lực của Chúa Giêsu Thánh Thể đã thúc đẩy và soi sáng “Người Con Hoang Đàng” về với Miền Đông Bắc.

Giữa Tháng 8 Năm 2009 – Trình diện với Tr. Phaolô PXĐ, PCT Nghiên Huấn đương thời.

Ngày 9 Tháng 10 Năm 2009 – Tham gia Sa Mạc Damas VII – HL HT Cấp I tại East Boston, MA

Tháng 4 & 5 Năm 2010 – Tĩnh huấn Hiệp Sĩ Cấp II (“Sư Phụ” Tr. PXĐ đệ trình)

Ngày 20 Tháng 6 Năm 2010 – Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Thánh Giuse chính thức Tuyên Hứa và Ra Mắt dưới sự hiện diện của BCH MĐB.

Hiện giờ Đoàn có: 1 HT cấp I, 6 Dự Trưởng và 40 Đoàn Sinh.

Ngày Giờ Sinh Hoạt: Sunday 2:00 pm – 4:00 pm
Địa Điểm: Cộng Đoàn Thánh Phêrô và Phaolô
St. Cyril & Methodius
125 Half Hollow Road
Deer park, NY 11729

Tuyên Úy Đoàn
Đoàn Trưởng
Phó Quản Trị
Nghiên Huấn
Thư Ký
Thủ Quỹ
Francico Nguyễn Đình Sáng
Giuse Lê Phạm Trung Hậu
Têrêsa Nguyễn Phương Loan
Têrêsa Nguyễn Bảo Trâm

Giuse Lê Phạm Trung Hậu

frsang@optonline.net
trung.le827@gmail.com
phuongloan276@yahoo.com
baotram104@yahoo.com

trung.le827@gmail.com

Hình Ảnh Sinh Hoạt:

giuse