Ngành HS

Welcome to the Hiệp Sĩ Ngành Activities Page!

Looking for some ideas to apply to your Knights of Eucharist branch for the Advent season? Here are some ideas that you can implement at your chapter to emphasize the spirit of giving this Christmas season!

Knights of Eucharist Advent 2016 – This PDF include ideas for creating gifts for Jesus, the importance of confession, as well as links for charity organizations in your area.

TN Big Brother Big Sister:
It is likely that your Chapter’s Seedling Branch (AN) are going to be working on some cute Christmas Crafts. Work with your AN Ngành Trưởng and HT to set up a time in which your Hiệp Sĩ can bring in crafts and projects to sit down and work with with các em AN. This is a great way to facilitate within Chapter bonds among your kids!

  • Decorating Cup Cakes – HS bake the cupcakes and decorate them with các em AN and TN. Cupcakes can be sold to raise money for food pantries or other charitable organizations.
  • Creating Christmas Cards for the Elderly – Work on writing cards and letters to be sent to Nursing and Retirement homes. These words of kindness can make a world of a difference for our Senior Citizens!

Advent Prayer Stations: This link has instructions for Prayer Stations. Each station has prompting questions, activities, or bible excerpts to help teens move through a meditation room in which the true meaning of Christmas is the central focus. Use the stations as they are presented OR change and edit them to best fit the needs of your HS: Advent Prayer Stations

Christmas Party Game Ideas – Fun and appropriate for all ages. If your Chapter does a Christmas get together for your kids here’s a link to some fun and clever minute-to-win-it style games: 25 Fun Christmas Games


 

Chú Trọng Nhiều Về Thánh Thể và Thánh Kinh!
Vì lý do trong miền của chúng ta ngành Hiệp Sĩ rất là nhỏ, khoảng từ 10 cho đến 20 em mà con số huynh trưởng cho ngành Hiệp Sĩ rất ít, có khi chỉ có 1 trưởng; cho nên để tăng hiệu quả sinh hoạt cho ngành trong đoàn, chúng ta nên chú trọng về phần Thánh Kinh và Thánh Thể và Sinh Hoạt ngành theo đường lối của Sứ mạng người Hiệp Sĩ (UPS). Còn các phần như chuyên môn hoặc phong trào thì nên ôn lại nếu thấy thiếu – thường thường các em đã được huấn luyện về các điều này từ các ngành kia AN, TN & NS. Luôn thể, nhằm đào tạo các em thành những lãnh đạo gia hoặc huynh trưởng tương lai cho đoàn, nên thúc đẩy các em luôn biết Ý THỨC (Sensible), CÓ TRÁCH NHIỆM (Responsible) và TỰ GIÁC (Voluntarily) làm tất cả các hoạt động trong ngành. Tập cho các em biết lên chương trình họp, tổ chức và cả việc đứng các khóa về chuyên môn. Tuy nhiên, trong mọi hoạt động luôn luôn đều có huynh trưởng già dặn hổ trợ và cố vấn.

Thánh Thể: biết và thực hành Sống Ngày Thánh Thể, làm bó hoa thiêng, tham dự thánh lễ, viếng thánh thể, chầu thánh thể..

Thánh Kinh: chuẩn bị, soạn, tham khảo và chia sẽ Phúc Âm của ngày đó (luôn có huynh trưởng có mặt đễ dẫn dắt)

Sinh Hoạt: Trò chơi Thánh Kinh, băng reo Giáo Dục, thăm viếng nhà già, thăm viếng bệnh nhân, gây quỹ tình thương, hổ trợ cộng đoàn trong các việc phụng vụ (giúp lễ, đọc sách thánh, xin quả), giao lưu với các đoàn khác, và làm nhiều các việc tình nguyện khác, foodshare, soup kitchen,..

Phong Trào: Nội Quy, Lịch Sử, Quy Chế Huấn Luyện, Tổ Chức, Hội Họp, Phương Pháp Hàng Đội…
        – Hội Họp – Ngành Hiệp Sĩ nên có các phiên họp riêng do các em tự lập để tập cho các em chuẩn bị và thực tập tự túc điều hành trong các tổ chức, luôn có huynh trưởng tư vấn.

Chuyên Môn: Nghiêm Tập, Morse, Semaphore, Nút Dây, Dấu Đường, Mật Mã, Cứu Thương, Phương Hướng, Kỹ Thuật..

DOCUMENTS:
Knight of Eucharist CTTT can be found at the following links:
Minimum Standards for Ngành Hiệp Sĩ << NEW INFORMATION !!!