Ngành HS

Welcome to the Hiệp Sĩ Ngành Activities Page!

Looking for some ideas to apply to your Knights of Eucharist branch? Here are some ideas that you can implement at your chapter!

Advent Activity:

A Hiep Si Advent Journal
As we await the coming and birth of our Lord Jesus Christ, I invite you all to jot down your daily
thoughts on a journal through the four maxims: Charity, Unity, Fraternity, and Service. Each
week we will focus on one maxim. With the HOPE that we are reminded of different ways to be
the salt and light of the world. I challenge you all to turn your thoughts and words daily into
action when you are ready.


Charity:
Day 1: Write what you want to pray for yourself
Day 2: Write what you want to pray for your family
Day 3: Write what you want to pray for your friend
Day 4: Write what you want to pray for your friend
Day 5: Write what you want to pray for your community
Day 6: Write what you want to pray for someone in need
Day 7: Write what you want to pray for someone you resent


Unity:
Day 8: Write how you feel when you receive communion
Day 9: Write how you feel when you are in school
Day 10: Write how you feel when you go to thieu nhi
Day 11: Write how you feel when you are with your family
Day 12: Write how you feel when you are with your friends
Day 13: Write how you feel when you are alone
Day 14: Write about a time when you see God in others


Fraternity:
Day 15: Write about a time when you are angry
Day 16: Write about a time when you are forgiven
Day 17: Write about a time when you forgive
Day 18: Write about a time you regret something
Day 19: Write about a time when you go to confession
Day 20: Write about a time when are admit you are wrong
Day 21: Write about a time when you forgot about God


Service:
Day 22: Write about a volunteering experience and how it made you feel
Day 23: Write about what else you want to do for your Church
Day 24: Write about how ready you are to turn these thoughts into actions


Lenten Activities

For your convenience, click here to access the webinar.

You can also participate in a BustedHalo’s InstaLent Challenge! 

Each day there is topic given to take a picture of, something related to Lent. Participants are to share it to Instagram (or a social media platform) using the hashtag #BHLent2020. Please visit this weblink for more information: https://bustedhalo.com/ministry-resources/2020-instalent-photo-challenge  If Knights don’t want to post on social media, do an internal Chapter one, where they take pictures every day and at the end of the whole challenge to present it to the other Knights in the Chapter. 

ALL ABOUT HIỆP SĨ!

Chú Trọng Nhiều Về Thánh Thể và Thánh Kinh!
Vì lý do trong miền của chúng ta ngành Hiệp Sĩ rất là nhỏ, khoảng từ 10 cho đến 20 em mà con số huynh trưởng cho ngành Hiệp Sĩ rất ít, có khi chỉ có 1 trưởng; cho nên để tăng hiệu quả sinh hoạt cho ngành trong đoàn, chúng ta nên chú trọng về phần Thánh Kinh và Thánh Thể và Sinh Hoạt ngành theo đường lối của Sứ mạng người Hiệp Sĩ (UPS). Còn các phần như chuyên môn hoặc phong trào thì nên ôn lại nếu thấy thiếu – thường thường các em đã được huấn luyện về các điều này từ các ngành kia AN, TN & NS. Luôn thể, nhằm đào tạo các em thành những lãnh đạo gia hoặc huynh trưởng tương lai cho đoàn, nên thúc đẩy các em luôn biết Ý THỨC (Sensible), CÓ TRÁCH NHIỆM (Responsible) và TỰ GIÁC (Voluntarily) làm tất cả các hoạt động trong ngành. Tập cho các em biết lên chương trình họp, tổ chức và cả việc đứng các khóa về chuyên môn. Tuy nhiên, trong mọi hoạt động luôn luôn đều có huynh trưởng già dặn hổ trợ và cố vấn.

Thánh Thể: biết và thực hành Sống Ngày Thánh Thể, làm bó hoa thiêng, tham dự thánh lễ, viếng thánh thể, chầu thánh thể..

Thánh Kinh: chuẩn bị, soạn, tham khảo và chia sẽ Phúc Âm của ngày đó (luôn có huynh trưởng có mặt đễ dẫn dắt)

Sinh Hoạt: Trò chơi Thánh Kinh, băng reo Giáo Dục, thăm viếng nhà già, thăm viếng bệnh nhân, gây quỹ tình thương, hổ trợ cộng đoàn trong các việc phụng vụ (giúp lễ, đọc sách thánh, xin quả), giao lưu với các đoàn khác, và làm nhiều các việc tình nguyện khác, foodshare, soup kitchen,..

Phong Trào: Nội Quy, Lịch Sử, Quy Chế Huấn Luyện, Tổ Chức, Hội Họp, Phương Pháp Hàng Đội…
        – Hội Họp – Ngành Hiệp Sĩ nên có các phiên họp riêng do các em tự lập để tập cho các em chuẩn bị và thực tập tự túc điều hành trong các tổ chức, luôn có huynh trưởng tư vấn.

Chuyên Môn: Nghiêm Tập, Morse, Semaphore, Nút Dây, Dấu Đường, Mật Mã, Cứu Thương, Phương Hướng, Kỹ Thuật..

DOCUMENTS:
Knight of Eucharist CTTT can be found at the following links:
Minimum Standards for Ngành Hiệp Sĩ << NEW INFORMATION !!!