Đoàn Nữ Vương Hòa Bình

Tiểu Sử Đoàn: Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Nữ Vương Hòa Bình đuợc thành lập vào tháng 06 năm 1986 duới sự hướng dẫn dìu dắt của Cha Tuyên Úy Ephrem Vũ Khiêm Cung, là vị Tuyên Úy đầu tiên của đoàn, và sơ trợ úy Clotilda Lê Thị Huê. Cùng cộng tác trong đoàn TN là những anh chị Huynh Trưởng kỳ cựu và có nhiều tài đức đã hy sinh dấn thân phục vụ cho Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể miền Đông Bắc, nhất là với đoàn TNTT Nữ Vương Hòa Bình rất nhiều. Củng chính nhờ vào sự hy sinh dấn thân phục vụ, và tinh thần yêu trẻ của quý anh chị Huynh Trưởng, sự tận tâm lo lắng của Cha, Sơ, quý vị Phụ Huynh mà đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Nữ Vương Hòa Bình phát triển một cách mạnh mẻ. Là một trong những đoàn Thiếu Nhi đầu, làm cho phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể miền Đông Bắc Hoa Kỳ mỗi ngày một thêm lớn mạnh hơn, đã thu hút và ích lợi biết bao nhiêu thanh thiếu niên Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Sau một thời gian dài sinh hoạt, một số anh chị em Huynh Trưởng vì quá bận bịu về việc học hành, củng như trong cuộc sống, nên đoàn Thiếu Nhi đã phải tạm ngưng sinh hoạt một thời gian.

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Nữ Vương Hòa Bình vẫn còn đó nhưng lại không sinh hoạt. Vì lợi ích của phong trào có ảnh hưởng lớn đến giới trẻ thời nay, nên một số anh chị em Huynh Truởng củ mới, đã quyết tâm trở lại hoạt động và sinh hoạt với đoàn.

Truớc khi tái thành lập đoàn, vào tháng 06 năm 1998, anh chị em Huynh Trưởng đã tổ chức một Sa Mạc họp bạn (Sa mạc Belem) tụ tập tất cả các em củ củng như mới về để củng cố tinh thần các em, và thông báo về việc tái thành lập đoàn Thiếu Nhi. Sau ngày trại Belem, mọi người đều háo hức muốn ngày ra mắt đoàn Thiếu Nhi đuợc mau tiến hành. Phụ Huynh củng rất là hưởng ứng khi nghe đoàn Thiếu Nhi trở lại sinh hoạt nên đã cho các em tham dự rất đông.

Với sự cổ vũ nhiệt thành của Cha, Sơ, quí vị Phụ Huynh và sự quyết tâm hy sinh dấn thân phục vụ cho Phong Trào của anh chị em Huynh Truởng, đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Nữ Vương Hòa Bình đã chính thức hoạt động lại vào ngày 15 tháng 08 năm 1998.

Trong nhiều năm qua, đoàn TNTT Nữ Vương Hòa Bình vẫn sinh hoạt đều đặn trong những tháng của năm học. Đoàn củng tổ chức và tham gia các Sa Mạc củng như các bủi đi chơi, picnic thật là vui nhộn, trong những tháng hè.

Tuy rằng đôi lúc củng gặp nhiều khó khăn, nhưng trong tình yêu Chúa Giêsu Thánh Thể, cùng với sự nưng đỡ của Cha, quý Trợ Tá, quý Phụ Huynh, các em trong đoàn, củng như tinh thần của anh chị em Huynh Trưởng và Dự Trưởng, đoàn củng đã vượt qua. Gần đây, đoàn đã thăng cấp cho một số em lên Dự Trưởng. Các Huynh Trưởng và Dự Trưởng của đoàn rất hưởng ứng cho nhau và cùng nhau quyết tâm vươn lên trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể.

Ngày Giờ Sinh Hoạt: Sunday 12:00PM – 2:40PM
Địa Điểm: Cheverus School, Malden, MA

Tuyên Úy Đoàn
Đoàn Trưởng
Phó Quản Trị
Phó Nghiên Huấn
Thư Ký
Thủ Quỹ
L.M. Anrê Phạm Quang Phong
Andre Tran Andrew

Teresa Ngo Ashley

Matthew Tran Matthew

phongqpham@gmail.com
tranawit@gmail.com

ngo.ash.ly@gmail.com

matthewtran619@gmail.com

Hình Ảnh Sinh Hoạt: