Đoàn Tôma Thiện (NY)

Tiểu Sử Đoàn: Dưới sự hướng dẩn của Cha Tuyên Úy Anrê Nguyễn Minh Từ, Phong Trào
Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ trên Liên Đoàn Phaolô Hạnh đả có thêm
một đoàn thiếu nhi. Vào ngày 22 tháng 6 năm 2003 nhằm ngày bổn mạng của
Phong Trào, trên thành phố Buffalo, New York một đoàn thiếu nhi mới ra đời
được mang tên Tôma Thiện, và mong sao được noi gương như tiền nhân luôn
trung kiên và bền vững đức tin.

Trong dây đoạn đầu tiên thành lập đoàn các anh chị em huynh trưởng đả cùng
nhau học hỏi, đương đầu và trải qua rất nhiều thử thách. Nhưng củng nhờ lời
cầu nguyện và ơn phù hộ của Chúa Giêsu Thánh Thể và Anh Cả của Phong
Trào đoàn đả bước qua một giây đoạn thử thách đầu tiên.

Con đường duy trì và phát triển đoàn trong tương sẽ phải trải qua rất nhiều thử
thách và khó khăn, nhưng có sự đồng tâm hiệp nhất của các anh chị em huynh
trưởng nhất là luôn đặt Chúa trong tim để yêu mến và trên tay để phụng sự thì
cho dù mọi thử thách có khó khăn bao nhiêu cũng sẽ vượt qua được rất dễ
dàng.

Trong suốt thời gian qua, những Đoàn trưởng thay phiên đứng lên gánh vác ĐoànThiếu Nhi Thánh Thể Tôma Thiện:

  • 2003-2005: ĐT: Matta Trần Samantha
  • 2005-2007: ĐT: Matta Trần Samantha
  • 2009-2012: ĐT: Matta Trần Bảo Hạnh
  • 2012-2015: ĐT: Anna Vũ Tina
  • 2015 – 2020: ĐT: Maria Goretti Ta Maria
  • 2020 – Present: ĐT: Gioan Nguyễn Jonathan

Ngày Giờ Sinh Hoạt: Sunday 1:00PM – 3:00PM
Địa Điểm: Coronation B.V.M Church, Buffalo, NY

Tuyên Úy Đoàn
Đoàn Trưởng
Phó Quản Trị
Phó Nghiên Huấn
Thư Ký
Thủ Quỹ
L.M. Phêrô Nguyễn Hải
Trưởng Gioan Nguyễn Jonathan
Trưởng Têrêsa Nguyễn Hoà
Trưởng Giuse Trần Tuấn
Trưởng Maria Bùi Nicole
Trưởng Maria Mai Le
pethai2003@yahoo.com
nguyenjonathan643@gmail.com
hoalala716@yahoo.com
ttran4life_tntt@yahoo.com
buinicole123@gmail.com
mai_le46@yahoo.com

Hình Ảnh Sinh Hoạt: